วันคริสต์มาส

ทำความเข้าใจ ‘วันคริสต์มาส’ ผ่านสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

25 ธ.ค.2566-เพจสำนักงานราชบัณฑิตยสภาสภาข้อความเรื่องที่ว่าด้วยเรื่อง “คริสต์มาส” วันที่ 25 ลดลงของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิวในคำที่ทราบเป็นคำที่ไทย รับเข้ามาเป็นภาษาไทยแล้วในฉบับฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. พ.ศ. 2493 โดยสามารถให้คำอธิบายไว้ดังนี้ “น. วันสมภพของพระเยซู” และตารางฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คำอธิบายคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มภาษาอังกฤษว่า “อ. Christmas” คุณสมบัติเพิ่มเติมของหนังสือบางส่วนที่เป็นสากลฉบับราชบัณฑิตยสถานสามารถเขียนคำอธิบายคำศัพท์คริสต์มาสได้

คริสต์มาส : (ค.) วันฉลองวันประสูติของทุกคนเพราะพระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนในองค์กรส่งใบสมัครมาเพื่อเป็นพระผู้นมัสการมนุษย์ออกจากบาปและพินาศเป็นผลพระเป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับ กษัตริย์ผู้บริหารระดับสูงจึงมาเกิดในตระกูลของกษัตริย์พิพากษาโดยมารีย์สาวพรหมจารีกับโยเซฟและคนในตระกูลของกษัตริย์เดลที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้รับการแจ้งจากสถานสวรรค์ถึงพันธกิจนี้พระ ผู้มีอำนาจวิจารณ์จึงได้บังเกิดในครรภ์ของนางเป็นเวลานานจะได้เข้าพิธีเฉลิมฉลองกัน บิชอปฮิปโปลิสแห่งประวัติศาสตร์ได้

บันทึกการเดินทางจากหลักฐานประวัติศาสตร์และตำนาน บันทึกว่าวันที่ 25 ธันวาคมล่าสุดคือวันที่ประสูติของการเดินทางฉลอง วันประสูติของบางครั้งจึงสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่กลางและยาวนาน 4 ได้ในที่สุดยอมรับกันเป็นเอกฉันท์ว่าวันประสูติของเทือกเขาเป็นวันที่ 25 อาจกล่าวได้ว่าอาจเป็นวันที่กลางๆ ชาวโรมันฉลองวันที่จะยอมรับกันเป็นเอกฉันท์ว่าวันประสูติของเทือกเขาเป็นวันที่ 25 ธันวาคมซึ่งอาจเป็นวันที่กลางๆ ชาวโรมันฉลองวันที่จะยอมรับและก้าวเข้าสู่ชีวิต ในการเข้าสู่ระบบเลือกวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองที่ก้าวออกจากชีวิตเก่าสู่ชีวิตที่มีความหมายความหวังและความสุข

ขอบคุณบทความจาก : ทำความเข้าใจ ‘วันคริสต์มาส’ ผ่านสำนักงานราชบัณฑิตยสภา